fbpx

Automatické přečtení dokumentů

Všechny důležité informace program LiDok automaticky vytěží.

Inteligentní vytěžení informací z dokladů
Využití umělé inteligence a strojového učení
Bez potřeb nastavování čtecích šablon
Čte přijaté faktury, vydané faktury, pokladní doklady a bankovní výpisy

Automatická příprava účetních dat

Díky 100% napojení na účetní program získá a připraví všechny potřebné kódy a číselníky. Pomocí historie a algoritmů také připraví účetní předkontance.

Napáruje kód partnera, kódy DPH a všechny potřebné ostatní kódy.
Připraví všechny potřebné číselníky.
Připraví předkontace. Dále ještě navrhne možné varianty předkontací pro případnou ruční úpravu.

Automatická archivace

Na pozadí předcházejích procesů provádí automatickou archivace dokumentu vcetně účetní průvodky.

Archivace ve formě souborů na disk.
Archivace na zabezpečené úložiště na internetu (např. Dropbox).
Archivace do DMS systému Alfresco.