fbpx

Základní doporučení, manuály, video návody

Dokumenty zpracovávejte v dávce do cca 20 dokumentů

Do 20 dokumentů lze ještě rozumně kontrolovat obsah a správnost dat. V případě např. chybně zvoleného číselníku je časově náročné chybu opravovat.

Dokumenty v jedné dávce by měly mít vždy jen jeden číselník

Jedna dávka by měla mít vždy je jeden interní číselník (např. v POHODĚ - dávka Přijatých faktur s číselníkem FP1911XXX, nebo Ostatní pohledávky OP1904XXX, atd) je to z důvodu zachování konzistence číselníku např. v POHODĚ.

Další dávku dokumentů začněte zpracovávat až zaúčtujete dávku předcházející

Z hlediska přehlednosti je vhodné nenechávat v LiDoku žádné nedokončené dokumenty (přečtené a očíslované dokumenty by se měly zaúčtovat, aby nedržely nezaúčtované interní čísla)

LiDok - ovládání

LiDok - připojení nové firmy